Privacyreglement

Voxwijzer hecht groot belang aan de bescherming van je privacy. Voxwijzer.nl verzamelt daarom enkel de meest noodzakelijke persoonsgegevens. Voxwijzer handelt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wet- en regelgeving. Dit reglement heeft betrekking op www.voxwijzer.nl.

Wat is Voxwijzer?

Voxwijzer is momenteel alleen een website, geen bedrijf of organisatie. Voxwijzer biedt een tool waarmee mensen hun mening kunnen vergelijken met die van de partijen die meedoen aan de Europese Parlementsverkiezingen.

Wat voor gegevens worden er verzameld?

Voxwijzer verzamelt een aantal verschillende soorten gegevens. Uitganspunt hierbij is dat alleen de meest noodzakelijke persoonsgegevens worden verzameld. Ook worden persoonsgegevens niet in een bestand opgeslagen, noch worden de persoonsgegevens beschikbaar gesteld aan derden. De persoonsgegevens die verzameld kunnen worden zijn:

Waarom worden er gegevens verzameld?

Geen advertenties

Voxwijzer heeft ervoor gekozen om geen advertenties te tonen op de website om de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de website en de privacy van haar gebruikers te kunnen garanderen. Het hosten, beveiligen en bijhouden van Voxwijzer.nl kost wel veel geld en tijd. Voxwijzer ziet dat echter als een investering in de democratie en dat mag best wat kosten.

Beveiliging

Je kan geen gegevens verliezen als je de gegevens überhaupt nooit hebt gehad. Daarom verzamelt Voxwijzer alleen de meest noodzakelijke anonieme gegevens. Er wordt niet gebruikgemaakt van analysetools van derden. Voxwijzer heeft desondanks passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen. Je stemkeuzes, het stemadvies en alle overige onderdelen van de kieshulp verlaten je computer niet. Alle berekeningen worden namelijk op je computer gedaan, niet op onze servers. Hierdoor kan geen enkele partij uw antwoorden inzien.

Voxwijzer op social media

Voxwijzer is momenteel alleen actief op Twitter. Voxwijzer verzamelt geen persoonsgegevens via Twitter, maar Twitter doet dit zelf wel. Hier is het privacyreglement van Twitter van op toepassing.

Links naar andere websites

De website van Voxwijzer kan (hyper)links bevatten. In bepaalde gevallen zullen deze links leiden naar die van andere partijen. Voxwijzer heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Dat betekent dat het privacyreglement van Voxwijzer ook niet van toepassing is op dergelijke websites. Voxwijzer doet haar best om de uitgaande links te controleren op juistheid en beveiligingsrisico’s, maar accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Aanpassingen privacyreglement

Voxwijzer behoudt zich het recht voor het privacyreglement aan te passen. Wijzingen worden op de website gepubliceerd.

Vragen naar aanleiding van dit privacyreglement? Mail dan gerust naar [email protected].