Verantwoording

Voxwijzer hecht groot belang aan de kwaliteit van haar diensten. Een kieshulp kan voor veel mensen een doorslaggevende rol spelen voor het stemgedrag. Er wordt daarom veel tijd gestoken in het ontwikkelen van een kieshulp die zo objectief en eerlijk mogelijk is.

Wat is ons doel?
In Nederland zijn er een aantal verschillende kieshulpen, waaronder StemWijzer van ProDemos en Kieswijzer van de Persgroep. Dit aantal is echter gering en zeker voor de Europese Parlementsverkiezingen ligt dit aantal, wat Voxwijzer betreft, te laag.

Voxwijzer probeert niet zozeer de concurrentie aan te gaan met deze tools, maar probeert juist extra houvast en zekerheid te geven. Voxwijzer bevat immers andere stellingen dan de andere kieshulpen en zal daarom een ander kiesadvies afgeven. Zeker stemmen doe je niet alleen met Voxwijzer, maar door zo veel mogelijk kieshulpen in te vullen!

Hoe zijn de stellingen opgesteld?
Een tool die de democratie zou kunnen beïnvloeden, moet transparant zijn. Daarom beschrijven wij gedetailleerd hoe de stellingen worden opgesteld, geëlemineerd en gekozen. Voor meer informatie over dit proces kan je het beste mailen naar [email protected].

 1. Het analyseren van verkiezingsprogramma's.
  Vrijwel alle politieke partijen stellen verkiezingsprogramma's op. Het analyseren van deze verkiezingsprogramma's levert waardevolle informatie op. Concrete ideeën worden in een database genoteerd. Oncontroversieële ideeën vallen in dit stadium al af. Een voorbeeld van een oncontroversieële stelling is: "De Europese Unie moet een menswaardig asielbeleid hebben". Dit is een stelling waar alle partijen het mee eens zijn en wat ook in veel verkiezingsprogramma's is opgenomen. De stelling zou in dit geval geen toegevoegde waarde hebben en wordt daarom geschrapt.
  Er kan twijfel bestaan over de standpunten van politieke partijen. Als dit het geval is wordt er uitvoerig onderzoek gedaan. Indien de twijfel blijft wordt er contact opgenomen met de politieke partij in kwestie.
 2. Het analyseren van andere bronnen.
  Verkiezingsprogramma's bevatten vaak alleen de recentere en progressieve plannen van de eigen partij. Ideeën waar zij het niet mee eens zijn worden meestal niet opgenomen in het verkiezingsprogramma's.
 3. Het selectieproces van de onderwerpen.
  Voxwijzer heeft ervoor gekozen om de onderwerpen te bepalen op basis van een formule: hoe meer partijen het onderwerp aanhalen in hun verkiezingsprogramma's en hoe controversiëler het onderwerp is, des te groter de kans is dat het onderwerp wordt opgenomen in de kieshulp. Indien partijen een beperkt aantal onderwerpen aanhalen in hun verkiezingsprogramma, wordt er een uitzondering gemaakt op de formule. Dit onderwerp krijgt dan extra 'punten' toegewezen. Door deze formule moeten alle partijen, groot of klein, gelijk vertegenwoordigt worden op Voxwijzer.
 4. Het selecteren van de stellingen.
  De onderwerpen zijn in dit stadium bekend. De stellingen worden opgesteld aan de hand van een aantal eisen:
  • Simpel en goed te begrijpen: stellingen moeten niet moeilijker gemaakt worden dan ze in wijze zijn. Onderwerpen die extra uitleg vereisen worden kort, objectief en feitelijk toegelicht. Spreekwoorden en moeilijke woorden moeten vermeden worden. Stellingen mogen niet te kort door de bocht zijn.
  • Niet open tot interpretatie: stellingen moeten maar op één manier opgevat kunnen worden. Er mag dus geen twijfel bestaan over waar de stelling op doelt. Een stelling die op basis van deze eis werd aangepast is: "Er moeten geen directe Europese belastingen komen voor burgers". Na feedback van partijen werd deze stellingen aangepast naar: "Er moeten Europese belastingen geïntroduceerd worden".
  • Objectief: onder geen enkele voorwaarde mag een stelling suggestief zijn. Stellingen moeten zo objectief mogelijk geschreven worden. Tegelijkertijd moet de stelling niet afdoen van het onderwerp. Sommige stellingen bevatten ontkenningen. Dit is om ervoor te zorgen dat ook de conservatieve partijen regelmatig met 'eens' kunnen beantwoorden (wederom het gelijkheidsprincipe).
  • Feitelijk correct: stellingen mogen niet suggestief zijn en deze eis is om deze waarde te beschermen. Feitelijke correctheid komt het best terug bij de stelling: "Artikel 13, dat online platforms verantwoordelijk houdt voor het weren van uploads die auteursrechtelijk materiaal bevatten, moet uit de nieuwe auteursrechtenwet geschrapt worden." Artikel 13 is controversieel vanwege haar gevolgen, zoals de gevreesde uploadfilters. Dit is echter niet wat er feitelijk in de wet staat. De overweging is gemaakt of Voxwijzer een toelichting moest geven, maar er is besloten om dit niet te doen. Hierdoor blijft de objectiviteit in stand. Men kan de toelichtingen van de partijen lezen om te lezen waarom artikel 13 controversieel is.
 5. Standpunten verzamelen.
  Er is contact gelegd met alle politieke partijen via meerdere emailadressen. Er is hen gevraagd 36 geselecteerde stellingen te beantwoorden. De meeste partijen hebben dit inmiddels gedaan. Van de overige partijen zijn de standpunten verzameld uit andere bronnen, zoals moties, verkiezingsprogramma's en websites. Dit is duidelijk gecommuniceerd naar de partijen en er zijn 2 herinneringen over gestuurd. De partijen kunnen tot op de dag van de verkiezingen wijzingen doorgeven.
 6. Kwaliteitscontrole.
  Voxwijzer doet haar uiterste best om fouten en bugs te voorkomen. Er wordt uitvoerig getest of alles naar behoren werkt. Er wordt bijvoorbeeld regelmatig gecontroleerd of de antwoorden van de partijen een 100% overeenkomst kunnen opleveren. Ook worden er autmatische tests gedaan om te controleren of er elders fouten zitten. Mocht je desondanks iets tegenkomen wat niet helemaal goed lijkt te werken of wat aantoonbaar fout is, laat dat dan alsjeblieft weten!
 7. Beveiliging en privacy
  Er zijn zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging en privacy te garanderen. De website wordt beveiligd tegen aanvallen van buitenaf. Voxwijzer werkt met het principe: "you can't loose what you don't have". Dit is een gezegde uit de bevieligingswereld dat betekent dat je het beste zo min mogelijk gegevens kunt verzamelen, dan is het risico op (en eventuele gevolgen van) een lek veel kleiner. Voxwijzer verzamelt daarom alleen de meest noodzakelijke persoonsgegevens.

Stuur voor vragen een mailtje naar [email protected].