23 mei: Europese Parlementsverkiezingen 2019 | #EP2019

Elke vijf jaar zijn er verkiezingen voor de Europese Parlementsverkiezingen en 23 mei is het weer zover. Stemmen. Onze slogan is: Voxwijzer: zeker stemmen. Dit heeft een dubbele betekenis. Enerzijds heeft Voxwijzer een kieshulp gelanceerd waardoor men zelfverzekerder het stemhokje in én uitstapt, en anderzijds vinden wij dat iedereen zeker stemmen moet! Voxwijzer heeft maar één doel: de kwaliteit van onze democratie te verbeteren door kiezers zo goed mogelijk te informeren.

De Europese Parlementsverkiezingen in een notendop.
Momenteel bestaat het Europees Parlement uit 751 zetels uit 28 lidstaten. Elk lidstaat heeft recht op een aantal zetels afhankelijk van het aantal inwoners. Nederland heeft daarom het recht om 26 volksvertegenwoordigers te kiezen. Dit kan eventueel oplopen tot 29 zetels afhankelijk van de situatie omtrent Brexit.

Welke partijen doen er mee aan de Europese Parlementsverkiezingen?
CDA, ChristenUnie-SGP, De Groenen, Denk, D66, Forum voor Democratie, GroenLinks, JezusLeeft, PvdA, Partij voor de Dieren, PVV, SP, vandeRegio & Piratenpartij, Volt Nederland, VVD en 50PLUS doen mee aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Veruit de meeste van deze partijen zijn aangesloten bij een Europese fractie. Zo kan het ook voorkomen dat twee Nederlandse partijen samen in één Europese fractie zitten. Toch zijn alle partijen verschillend. Ontdek welke partij jouw mening het best vertegenwoordigt met de nieuwe kieshulp van Voxwijzer.

Nederlandse partij Europese fractie
CDA EVP: Europese Volkspartij
ChristenUnie-SGP ECH: Europese Conservatieven en Hervormers
De Groenen Zoekt aansluiting bij Groenen/EFA
Denk Onbekend
D66 ALDE: Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
Forum voor Democratie Zoekt aansluiting bij ECH
GroenLinks Greens/EFA: De Groenen/Vrije Europese Alliantie
JezusLeeft Onbekend
PvdA S&D: Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten
Partij voor de Dieren GLE/NGL: Europees Unitair Links/Noord Groen Links
PVV ENV: Europa van Naties en Vrijheid
SP GLE/NGL: Europees Unitair Links/Noord Groen Links
VandeRegio & Piratenpartij Zoekt aansluiting bij EFA
Volt Nederland Onbekend
VVD ALDE: Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
50PLUS Onbekend

Zeker stemmen!
In Nederland hebben we het voorrecht om te stemmen op een partij naar onze voorkeur. Jouw stem kan jouw partij in het Europees Parlement krijgen. Jouw partij kan jouw idealen nastreven, mooie veranderingen tot stand brengen en echt een verschil maken. Maar het begint bij jou. Zeker stemmen dus!

Wij (het team achter Voxwijzer) hopen dat iedereen gaat stemmen op 23 mei. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat de kwaliteit van onze democratie verbeterd wordt als burgers goed geïnformeerd worden over de politiek. Ben jij al zeker van je stem? Gebruik de kieshulp van Voxwijzer of één van de andere kieshulpen, zoals die van ProDemos (StemWijzer) om zekerheid te krijgen. Als je maar gaat stemmen!